Detalii Vinieta Oxigen

După aderarea României la Uniunea Europeană, ca urmare a primelor raportări de date privind calitatea aerului s-au constatat depăşiri semnificative ale concentraţiilor de poluanţi atmosferici, în special în Bucureşti. În scopul remedierii acestei situaţii, a intrat în vigoare, în anul 2008, un Program Integrat de Gestionare a Calităţii Aerului, care a funcţionat până în 2015, gestionat de catre Agenția pentru Protecția Mediului Bucureşti şi care a cuprins măsuri ce nu au produs însă efectele scontate.

În aceste condiţii, a fost nevoie de elaborarea unui nou plan de acţiune, care să ţină cont de necesitatea adoptării acelor măsuri care să acţioneze asupra surselor principale responsabile de poluarea aerului în Bucureşti, respectiv traficul rutier si încălzirea rezidenţială.

Planul Integrat de Calitate a Aerului (PICA) pentru Municipiul Bucureşti are ca obiectiv reducerea în cel mai scurt timp a nivelului de poluanţi din aer, încadrarea concentraţiilor acestora în valorile limită admise, conform cerinţelor Uniunii Europene, cu efecte asupra sănătăţii locuitorilor Capitalei.

Planul cuprinde măsuri eficiente si cuantificabile prin acţiuni concrete, asumate de factorii responsabili, cu termene scurte si medii de realizare, astfel încât să fie eliminate depăşirile care au dus la declanşarea, în anul 2011, a procedurii de infringement pentru România pe calitatea aerului.

Au fost prevăzute investiţii şi proiecte complexe ce duc la schimbarea semnificativă a tendinţei de utilizare a unor sisteme poluante în domeniul transporturilor, producerii energiei precum şi în sectorul de încălzire termică a clădirilor.

Astfel, începând din anul 2018 s-a urmărit scăderea poluării prin finalizarea unor proiecte majore ce pot influenţa semnificativ calitatea aerului în regiunea Bucureşti – Ilfov dintre care menţionăm:

1. implementarea sistemului de management al traficului în Bucureşti (BTMS) – până în anul 2020, se va realiza interoperabilitatea cu sistemul public de transport pentru toate cele 435 de intersecţii din Capitală;
2. modernizarea parcului auto al Societatii de Transport Bucuresti STB SA prin achiziţionarea a 400 de autobuze noi Euro 6, proiect finalizat la 31.05.2019.
3. achiziţionarea de vehicule la standarde europene, moderne şi nepoluante pentru dotarea transportului public de călători – 100 tramvaie noi, 100 troleibuze noi, modernizarea a 100 de tramvaie în funcţiune. De asemenea achiziția a 100 de autobuze electrice şi a 130 autobuze hibrid. Prin aceste măsuri se stimulează utilizarea serviciului transport public în detrimentul transportului individual și cresterea numărului de călători cu aproximativ 30%.
4. finalizarea măsurilor de îmbunătăţire a transportului public cu metroul prin implementarea unui nou sistem de taxare compatibil cu sistemul STB SA (finalizat în anul 2017 în procent de 95%) şi prin modernizarea căilor de rulare şi a sistemului de ventilaţie (termen de finalizare 2020), construirea de noi accese (acces nou staţia Tineretului în 2018), achiziţia de trenuri noi (2017-2020);
5. finalizarea liniei de metrou Magistrala 5, secţiunea Râul Doamnei – Eroilor, inclusiv Valea Ialomiţei – 7 km, 10 staţii, ș depou – urmează a restructura în totalitate transportul într-unul din cele mai mari cartiere din Capitală. Se estimează o reducere a traficului cu maşini particulare de cel puţin 20%;
6. realizarea staţiei intermodale a depoului şi park & ride-ului Străuleşti pentru M4 şi M6 – se consideră că o astfel de staţie poate reduce cu 50 % traficul pe ruta de acces respectivă;
7. realizarea de piste pentru biciclete (30 km) pe principalele bulevarde ale Capitalei si introducerea unui sistem de transport public cu biciclete (crearea de staţii de închiriere și parcări) precum și acordarea a 30.000 de vouchere pentru achiziționarea de biciclete;
8. asigurarea priorităţii pentru transportul public de călători prin realizarea a 8,4 km de bandă unică;
9. extinderea regimului obligatoriu de plată a parcărilor la nivelul întregului teritoriu al Municipiului București coroborat cu aplicarea unor sancţiuni complementare pentru staţionarea neregulamentară (similar zonei centrale);
10. aplicarea măsurilor de modernizare a sistemului de termoficare şi cogenerare – se vor moderniza 11 centrale termice de cvartal, prin dotarea cu cazane cu arzătoare cu emisii reduse de NOx, pentru care s-a
considerat o eficienţă de reducere a emisiilor proprii de NOx de 40% .
11. continuarea programului de reabilitare termică a clădirilor la nivelul sectoarelor 1-6;
12. extinderea suprafeţelor de spaţii verzi din Capitală, prin renaturarea unor terenuri supuse eroziunii;
13. implementarea proiectului integrat de gestionare a traficului în zona centrală a Municipiului Bucuresti, prin instituirea regimului parcărilor și stabilirea unui necesar de locuri de parcare permise într-un perimetru delimitat în interiorul zonei centrale, restricţionarea accesului auto în perimetrul amintit, introducerea unui sistem de transport public (linia verde) care să lege zonele de interes administrative instituţionale din centrul Capitalei, utilizarea sistemului de semaforizare inteligentă în vederea restricţionării şi redistribuirii accesului în/din perimetrul delimitat în interiorul zonei centrale.

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului este singura instituţie ce monitorizează calitatea aerului ambiental printr-un sistem informaţional ce cuprinde la nivel naţional 148 staţii automate fixe de monitorizare a calităţii aerului amplasate în aglomerările şi zonele de evaluare a calităţii aerului, din care 8 staţii sunt amplasate în regiunea Bucureşti-Ilfov, respectiv 6 staţii în Bucureşti, o staţie în Baloteşti (de fond regional) şi o staţie în oraşul Măgurele (de fond suburban).